Fundacja Transporter Kultury

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Fundacja Transporter Kultury

Powołana 15 września 2011 roku w Krakowie Fundacja Transporter Kultury poświęca się idei międzynarodowej i między- kulturowej komunikacji poprzez sztukę. Przez naszą działalność i projekty staramy się sprawić, aby sztuka współczesna była pomostem pomiędzy ludźmi, narodami i społecznościami. Przez angażowanie młodych artystów w nasze projekty Fundacja Transporter Kultury otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń kulturowych i artystycznych. Realizujemy ideę twórczego dialogu różnych środowisk artystycznych. Nasze cele i zakres działań ukształtowały się w oparciu o wiele wydarzeń artystycznych, które już się odbyły i które organizowaliśmy we współpracy z różnymi środowiskami i grupami artystycznymi jeszcze przed powołaniem naszej Fundacji  >> Projekty Fundacji <<.


CUBE 2016


                   

Jeszcze do 30 września 2016 trwa wystawa CUBE (w budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie), zorganizowana przez naszą Fundację w ramach międzynarodowego projektu artystycznego! Bierze w niej udział ponad pięćdziesięciu artystów z Polski, z Niemiec oraz z Czech. Wystawa trwa już od 4 sierpnia 2016 i prezentuje bardzo szeroki wachlarz postaw artystycznych, często mających charakter działań w rodzaju site specific art. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Transporter Kultury przy współpracy naszych partnerów w Polsce i w Niemczech. 


Więcej informacji o szczegółach tego projektu artystycznego można znaleźć w zakładce aktualności


...czytaj więcej w zakładce: >> AKTUALNOŚCI <<