OPIS

Wystawa odbyła się w dniach od 15 maja do początków czerwca 2010. Miała miejsce w starych magazynach kolejowych z początku XX wieku w Krakowie przy ul Kamiennej 8 ( mapa miejsca ). W specyficznej architekturze industrialnej, która sama w sobie nie pretenduje do wielkiego dzieła architektonicznego, ponieważ była i jest tylko przestrzenią magazynową. Jednak dziś urzeka nas swoim misternym wykonaniem.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Ideą tej i kolejnych wystaw jest wprowadzenie sztuki do wnętrz nietypowych, które na co dzień nie służą do prezentacji artystycznych. To angażowanie nowych przestrzeni miasta dla propagowania działalności artystów.

W wystawie wzięło udział blisko 30 artystów z Polski i z Niemiec. Projekt był objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary oraz Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Dr Heinz’a Petersa.  Attache Kulturalny w Konsulacie Niemiec Jan-Philipp Sommer wyraził opinię, że zorganizowana wystawa w magazynach kolejowych była jedną z najciekawszych prezentacji sztuki z Polski i z Niemiec, jakie widział w ciągu swojej 8-letniej kadencji w Krakowie. Dokumentację fotograficzną aranżacji oraz otwarcia wystawy można znaleźć w galerii osobnej strony projektu oraz w galerii fotografii z projektu i wystawy MIEJSCE NAZNACZONE Kraków 2010IDEA

Miejsce naznaczone, to miejsce szczególne. Takie, które jest w naszych wspomnieniach, myślach.To miejsce ważne dla nas, bo wiąże się z wydarzeniami, osobami, miejscami osadzonymi w czasie, które miały dla nas duże znaczenie. Naznaczenie może mieć kontekst pozytywny lub negatywny. Dotyczyć może aktualnego wydarzenia lub wydarzenia z przeszłości, ale zawsze będzie się odnosić się do konkretnego miejsca.
Naznaczenie miejsca może mieć również aspekt  ideowy lub religijny. Istotne jest to, że mamy indywidualny i emocjonalny stosunek do danego miejsca, i tenże stosunek pozwala przełożyć nasze emocje i myśli  na dzieło sztuki.  Dzieło, które jest naszym osobistym komentarzem wobec tematu wystawy.

Jakub Najbart

MIEJSCE to bardzo pojemne semantycznie określenie. Słowo to jednak swoim brzmieniem przywołuje równocześnie jakiś ekwiwalent konkretu i uobecnienia. Mówiąc czy myśląc o nim, na ogół udajemy się w podróż – mentalną, fizyczną, duchową, wyobrażeniową czy ideową; zmierzamy do celu, gdyż dziwnym trafem wyodrębnienie, określenie, wskazanie, albo wyznaczenie czegoś z jakiegoś powodu, często wywołuje ukierunkowaną formę aktywności. Przestrzeń staje się zlokalizowana i możliwa do ogarnięcia. To wszystko dzięki specyficznej funkcji MIEJSCA, które niczym soczewka – skupia i ogniskuje naszą uwagę, energię, działanie, przywołując tym samym określone treści i historie. Szczególnie dzieje się tak w naszej ludzkiej perspektywie, bo przecież to właśnie wyodrębnione MIEJSCE orientuje przestrzeń – sprawia, że nie jest ona już jednolita; powoduje, że przestaje

być rozległą mgławicą wielu potencjalnych możliwości … MIEJSCE, jako synonim dokonanego wyboru, to przestrzeń rzec by można, ontologicznie mocna, ważna, ustanowiona. W procesie, pod wpływem działań i wielopłaszczyznowej aktywności, z czasem nabiera znaczenia, wielu znaczeń; staje się bytem brzemiennym w treść i historię …„Naczynie ” napełnia się i staje się MIEJSCEM NAZNACZONYM.

Tak postrzegana i nakreślona idea zazębia się z sensem i strukturą procesu twórczego. Materia – budulec, który pod wpływem aktywności zamienia się w formę unoszącą treść, ideę, staje się w pewien sposób MIEJSCEM znaczącym, dlatego że ustanawia płaszczyznę umożliwiającą spotkanie, dającą szansę na pozawerbalny dialog, na wymianę myśli. Projekt artystyczny MIEJSCE NAZNACZONE jest w zamyśle wyznaczeniem takiej szczególnej, skonsolidowanej przestrzeni twórczego dialogu.

Piotr Korzeniowski

Dokumentacja filmowa wystawy MIEJSCE NAZNACZONE 2010 – magazyn A

Dokumentacja filmowa wystawy MIEJSCE NAZNACZONE 2010 – magazyn B