Projektowi i wystawie „BETRETEN VERBOTEN? / wstęp wzbroniony?” towarzyszył 123 stronicowy katalog wydany w twardej oprawie. Dokumentuje on nie tylko prace wszystkich artystów powstałe w ramach projektu i prezentowane podczas wystawy, ale również przywołuje kontekst wcześniejszych wspólnie realizowanych projektów artystycznych. Tak zwane obowiązkowe egzemplarze tego katalogu zostały rozesłane do wszystkich ważnych bibliotek wojewódzkich w całej Polsce.