W 2014 roku przypada 35 rocznica współpracy partnerskich miast Krakowa i NorymbergiiDom Norymberski w Krakowie, Fundacja Transporter Kultury i stowarzyszenie KulturTransporter przygotowały projekt REST-ART-WORK, który ma obejmować działania artystyczne w zakresie: organizacji wystaw, koncertów, działań parateatralnych w strukturze miasta, projekcji multimedialnych w przestrzeni miejskiej i również realizacji wielkoformatowych murali na ścianach kamienic. 

Jest to kontynuacja wieloletnich wspólnych projektów artystów z Krakowa i Norymbergii, które odbywają się w formie Biennale Sztuki polsko-niemieckiej.

Interesującym wydaje się nam kontekst zmieniających się warunków pracy od rewolucji przemysłowej, poprzez małą manufakturę, rzemiosło, do skomputeryzowanych form aktywności zawodowej. Ciągłe zmiany powodują ciągłe przystosowywanie się ludzi do aktualnego zapotrzebowania gospodarczego. Nic nie jest trwałe i wciąż ulega zmianom. Ten aspekt wydaje się istotnym zjawiskiem współczesnego świata. Zmiany dotyczą też wielu innych dziedzin życia powiązanych z problemem dostosowywania się. Ale z pewnością przemiana jest istotą i przyczyną rozwoju – również w obszarze działań artystycznych.

35 lat współpracy Krakowa i Norymbergi jest przykładem olbrzymich zmian, jakie zaszły zarówno w relacjach społecznych, kulturowych i gospodarczych.

Projekt „REST-ART-WORK” to kreatywne wyzwanie dla twórców. Mogą stworzyć nowatorską strukturę dla sztuki w krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Ta wielopłaszczyznowa relacja ich wzajemnych dzieł, pomysłów na zaistnienie w tkance miejskiej będzie – mamy nadzieję swoistą „układanką”, w której każdy wniesie swój indywidualny element, tak jak w puzzlach, efektem czego będzie realizacja wielkiego projektu artystycznego o silnym oddziaływaniu w skali miasta. I jedynie tak duży projekt, o takim potencjale jest w stanie trwale zmienić pozytywnie tak dużą przestrzeń urbanistyczną.