Międzynarodowy projekt artystyczny TRIANGEL, nie był jedynie zbiorową międzynarodową wystawą sztuki współczesnej, polegającą na wyeksponowaniu gotowych prac w przestrzeniach galeryjnych Düsseldorfu i Neuss. Ważnym elementem tego projektu była aktywność twórcza artystów bezpośrednio w przestrzeniach wystawienniczych. Artyści z Polski i z Niemiec wspólnie realizowali część prac na miejscu – szczególnie w Kulturforum Alte Post Neuss, gdzie powstały prace w rodzaju instalacji, działań site specificmuralirysunków i innych działań bezpośrednio na ścianach, podłodze, w przestrzeni, wewnątrz i na zewnątrz Kulturforum Alte Post Neuss. Taka forma wspólnej aktywności na rzecz ostatecznego kształtu wystawy wnosi wiele inspirujących doświadczeń artystycznych i w sposób bardziej dosłowny realizuje ideę dialogu poprzez sztukę.