Celem Fundacji jest działalność kulturalna, oświatową, w zakresie dobroczynności a w tym:

 • Integracja środowisk artystycznych w szczególności w Zjednoczonej Europie
 • Kontynuacja wieloletniej współpracy miast Krakowa i Norymbergi w sferze kultury
 • Promocja artystów i ich twórczości


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie wystaw, koncertów, warsztatów
 • Organizowanie pokazów filmowych
 • Organizowanie paneli dyskusyjnych
 • Organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych
 • Finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie artystów biorących udział w projektach Fundacji
 • Uaktywnianie opustoszałych kulturowo terenów miejskich poprzez sztukę
 • Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne artystów oraz studentów i absolwentów uczelni artystycznych
 • Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji


Realizacja celów fundacji odbywa się wedle następujących założeń:

 • Cykliczność / polegająca na  twórczych spotkaniach kończących się wystawą co dwa lata w Krakowie (Małopolska) i co dwa lata w Norymberdze (Frankonia) – forma biennale /.
 • Rozwój / polegająca na docieraniu do różnych środowisk społecznych i twórczych, poszerzaniu formy spotkań o warsztaty, sympozja, wykłady, panele dyskusyjne, itp. /.
 • Idea wprowadzania sztuki do wnętrz nietypowych / które na co dzień nie służą prezentacjom artystycznym. To koncepcja angażowania nowych przestrzeni miasta dla działań artystów, ale równocześnie  uaktywniania i ożywiania tych nierzadko zapomnianych, albo mało znanych miejsc w przestrzeni  miejskiej /.
 • Powiązanie idei przewodniej kolejnych projektów z miejscem prezentacji / stanowiącym nieobojętny  i ważny punkt odniesienia dla twórczych wypowiedzi zaproszonych artystów /.
 • Promowanie młodych, nieznanych twórców / skutkiem tej promocji ma być wprowadzenie ich w przestrzeń międzynarodowych kontaktów artystycznych; oraz skonfrontowanie ich twórczych działań z postawami i twórczością doświadczonych i znanych artystów w kręgu sztuk wizualnych.
 • Promocja Krakowa i regionu Małopolski. Wernisaże naszych wystaw są również powodem przyjazdu wielu osób z zagranicy zainteresowanych sztuką europejską. To sztuka powoduje, że chcą poznawać nowe  miejsca i nowych ludzi. To tak naprawdę prawdziwa integracja środowisk europejskich.