Fundacja Transporter Kultury

Adres:
ul. Mlaskotów 10
30-117, Kraków
Polska

e-mail: transporterkultury@wp.pl

NIP: 6772364981

Dane KRS: FUNDACJA TRANSPORTER KULTURY

REGON: 122439767

KRS: 0000401089
Rachunek bankowy:

Nr rachunku:
 63 1140 2017 0000 4102 1287 1562
MultiBank – Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku SA, Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

Nazwa Przedsiębiorcy: Fundacja Transporter Kultury
Adres: ul. Mlaskotów 10,  30-117, Kraków, Polska