Piotr Korzeniowski – członek Zarządu
tel. GSM +48 512 464 034

Urodzony w 1970 w Krakowie. Od 1992 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1997 dyplom z wyróżnieniem. Od 1996 pracuje na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. W 2005 doktorat w dziedzinie malarstwa. W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Jakub Najbart – członek Zarządu
tel. GSM  +48 607 276 299

Urodzony w 1972 w Rzeszowie. Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w 1998. W 2009 uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej – malarstwo. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 1999 pracuje na ASP w Krakowie, obecnie jako adiunkt na Wydziale Malarstwa.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i i fotografią.